måndag 12 december 2011

Pimlab - PIM fördjupning uppstartskonferens

Det är dags för att träffa gamla och nya Pimlabbare i Göteborg i 2 dagar. Vi får nu tillgång till miljön, som vid förhandstitten verkar mer lättarbetad än tidigare. Samtidigt som Pimlab byter skepnad så byter det namn till Pim fördjupning och kommer att ersätta nivå 4 och 5 i PIM om piloten faller väl ut. Den nya miljön kommer bland annat att vara anpassad till iPhone och iPad, vilket gör att man smidigt kan labba på bussen hem från jobbet.

Vårt arbete i den här piloten blir Vikingarna med ett genusperspektiv. Det känns så kul att vi får jobba i SO ämnet den här gången, där vi känner oss mer hemma. Vi häpnar när vi letat runt bland sidor på nätet och i läromedel, vilken riktigt skev bild vi ger eleverna om den tiden. Det är tyvärr generellt att vi inte lyfter fram ett jämnare genus i vår undervisning. Det känns riktigt, riktigt nedslående när man läser Ann-Sofie Ohlanders DEJA rapport SOU 2010:10 Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia och vi reflekterar knappt över det med våra elever.

Samtidigt som pojkar lyckas sämre än flickor i sin skolprestation skriver Inga Wernersson  DEJA rapport SOU 2010:51 Könsskillnader i skolprestation - idéer om orsaker.

Pojkar och flickor får inte samma förutsättningar att lära sig och trivas i skolan. Flickor presterar bättre än pojkar i skolan, flickor mår sämre än pojkar, flickor utsätts oftare för trakasserier och både pojkar och flickor hindras av traditionella könsroller. Läs vidare här.


Här finns massor att önska, så det känns skönt att få ta tag i en liten flik, i ett enormt arbete som jämställdhet fortfarande är och göra något åt det. Till att börja med så tar vi genusgrepp om Vikingatiden.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar