onsdag 11 januari 2012

Första dagen på BETT veckan 2012


Första dagen på BETT veckan startar med en härlig föreläsning av Ruben Puentedura. Han visade den kända SAMR modellen och TPCK modellen , men med fantastiska konkreta exempel på 21 th century learning. Det handlar om att använda tekniken ihop med vår lärarkompetens och den kontexten eleven befinner sig i och ta det till högre höjder. Teknik i sig gör ingenting för att elever skall nå bättre förståelse och resultat. Alla delar behöver samverka för att nya mål och förståelser skall nås. Ett exempel:

S Läsa om en nyhet/ämne på nätet i många olika dagstidningar i världen för att få ett större perspektiv.
A Hjälpa eleverna att sortera sina intryck och den kunskap de förskaffat sig genom t ex en minmap som ger vidare följdfrågor som ger en djupare förståelse för nyheten/ämnet.
M Låta elevrna själva fördjuda sig i ämnet genom att söka mer kunskap utifrån sin mindmap på relevanta sidor.
R Låta eleverna gör sina tankar publika och på så sätt kan de dela med sig och få respons från hela världen i något forum som är passande för åldern. Det blir meningsfult och på riktigt.

Hur skall eleverna förhålla sig till att olika lärare har olika favoriter i den digitala världen var det en fråga som dök upp från en åhörare. En lärare gillar wikis och har det en annan vill blogga och en tredje använder photostory. Eleverna får en mängd olika program att förhålla sig till och är det verkligen att hjälpa eller stjälper vi dem. Här blir det än vikitgare att vi har de kollegiala samtalen kring hur vi gör och inte hur jag gör som pedagog. Annars blir det lätt att eleven fastnar i själva lärandet av programmets funktioner och innehållet får stå tillbaka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar