måndag 9 januari 2012

Förväntningar på BETTveckan

Vi har en hel del seminarium att se fram emot. Vårt fokus redan när vi önskade vilka seminarium vi vill gå på i London var att grotta oss i miljöer, inte bara digital utan lika mycket analoga och även att titta nyfiket på andras arbetssätt/metoder. Det känns att teknik inte har det fokus som det haft tidigare, "en till en" eller "PC eller Mac" frågan. Det är fokus på innehåll, syfte och pedagogik och tekniken får en underordnad roll och tas bara med om den är till en vinst för eleverna.

Mottot alltså: Gör inte det på datorn bara för att det går, utan för att det inte går att göra det utan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar